Trefwoordenlijst

Chiara:
- Islam
- Andere waarden en normen
- Afkomst
- Meertalig opvoeden
- Onderwijs
- Ontwikkeling
- Landen
- Westerse wereld
- Oosterse wereld
- Oost-Aziatische opvoeding
- Tiger moms

Luna:
- Opvoeden in de islam
- Opvoeding in Afrika
- Onderwijs
- Ouders
- Eetgewoonten in verschillende landen
- Vrije tijdsbesteding
- onderwijs in Afrika
- culturen
- de Islam

Yasmine:
- Opvoeding verschillende culturen
- Culturen
- Westerse cultuur
- Dodencultuur
- Koppensnellers
- Multicultureel
- Multiculturele opvoeding
- Langenek stammen
- Opvoeding Nepal
- Opvoeding indianen
- Opvoeding allochtonen
- Opvoeding Afrika
- Opvoeding migratie
- Migratiecontext
- Onderwijs migratie
- Opvoeden in diversiteit
- Diversiteit

Laura:
- Religie
- Jodendom
- Christendom
- Hindoeïsme
- Boeddhisme
- Islam= moslim
- Ontwikkeling
- Kind
- Ouder
- Opvoeding

Julie:
- Geloof, religie
- Eetgewoontes
- Klederdracht
- Goden
- Ontwikkeling
- Diversiteit
- Onderwijs
- Samenleving
- Andere gewoontes, waarden en normen
- Symbolen
- Woongebied
- Afkomst
- Landen
- Regels binnenin de cultuur
- Taal
- Rituelen
- Ouder-kind relatie

Henri:
aankweek
cultivatie
beschaving
civilisatie
ontwikkelingsniveau
Multi-culturalisatie
Afkomst
Relatie
Ontwikkeling
Evolutie

Silke:
-Waarden en normen
-Achtergrond en gewoonten
-Communicatie
-Problemen
-Beschaving
-Ontwikkeling
-Opvoeden
-Opvoedingsmethoden
-Relaties
-Groep
-Culturele diversiteit
-Dominante culturen
-Subculturen
-Soorten culturen: Autochtonen, Allochtonen, migranten