Specialisten

Doorheen onze opdracht zijn we in contact gekomen met een aantal specialisten. Dit zijn de volgende:

Luna:
- Deković Maja: Hoogleraar orthopedagogiek, sociale wetenschappen, en psychosociale problemen.
- Gregory Alice: Gespecialiseerd in abnormale psychologie, cognitieve psychologie en biologische psychologie.
- Friedman Norman: Amerikaanse socioloog
- LaBerge Stephen: Afgestudeerd aan Stanford University als psycholoog.
- Wissink Inge: Forensische Orthopedagogiek. Seksueel misbruik van kinderen met een verstandelijke beperking binnen zorginstellingen.

Chiara:
- Edward Melhuish: Onderzoekt de ontwikkeling van het kind en de omgevingsinvloeden door longitudinale studies.
- Manuela Lavelli: Hoogleraar ontwikkelings- en onderwijspsychologie aan het departement van de humane wetenschappen.
- Marc H. Bornstein: Senior-onderzoeker en hoofd van het kinder- en familieonderzoek aan het National Institute of Child Health and Human Development.
- Marian J.Bakermans-Kranenburg: Nederlandse wetenschapper die zich richt op pedagogie en familierelaties.
- Nameera Akhtar: Professor Akhtar's interesses liggen in de vroege cognitieve en taalontwikkeling.

Julie:
-de Winter Micha: Nederlandse hoogleraar in de pedagogiek.
-Imelman Jan Dirk: Nederlandse emeritus hoogleraar theoretische en historische pedagogiek.
-Levering Bas: Nederlands pedagoog gespecialiseerd in de algemene en theoretische pedagogiek.
-Van Damme Dirk: Belgisch pedagoog en diensthoofd van het Centre for Educational Research and Innovation van de OESO.
-Vanobbergen Bruno: Belgisch pedagoog en Vlaamse kinderrechtencommisaris.

Laura:
-Daniel Goleman :een Amerikaans psycholoog, schrijver en wetenschapsjournalist
-Carla Luycx: leerkracht
-Stephen Covey: hoogleraar aan de universiteit

Henri :
Filosoof John Dewey
Geboren: 20 oktober 1859, Burlington, Vermont, Verenigde Staten
Overleden: 1 juni 1952, New York, New York, Verenigde Staten
Opleiding: Universiteit van Vermont (1879)

Yasmine
-Tucker. Volgens hem wijzen de beschikbare data dan ook uit dat er meer mensen meertalig zijn dan eentalig.
-Hüning, Vogl & Moliner en Wardhaugh zien de taal als het belangrijkste symbool van een nationale identiteit.
-Jaspers spreekt van plebejische versus prestigieuze meerdertaligheid
-Janssen, eijsden, vlierhuis en osté melden het gezondheidspeil van Amsterdam
-Van der westen en wijsbroek bevestigen de relatie tussen nederlandse taalbeheersing en studiesucces door hun onderzoek.
-Roest, Lokhorst en Vrooman maakten het rapport op van het sociaal en cultureel planbureau
-Jehoel Gijsbers heeft een onderzoek gehouden waaruit blijkt dat volwassenen die moeite hebben met Nederlands sociaal uitgesloten zijn.

Silke:
-W. Steven Barnett:is een hoogleraar en directeur van het Nationaal instituut voor vroegtijdig onderwijs.
-Coatsworth:is een hoogleraar van de menselijke ontwikkeling in het Colorado staatsuniversiteit. Hij is opgeleid tot kinderpsycholoog en heeft een onderzoek die gebaseerd is op het gebied van preventie wetenschap.
-Colpin Hilde:is een hoogleraar Schoolpsychologie en Ontwikkeling aan de KU Leuven.
-M. Brent Donnellan:is professor in psychologie aan de Texas A & M universiteit . Hij staat bekend om onderzoek naar sociale psychologie en persoonlijkheidspsychologie.