Organisaties

De organisaties die zich bezighouden met ons onderwerp zijn de volgende:

SILKE:
- Adviesraad voor welzijn en diversiteit: : Ze geven advies over het lokaal sociaal beleid en onder zoeken de problemen op het vlak van basiswelzijnszorg en welzijnsnoden. Ze bevorderen het contact, het overleg, de coördinatie en de samenwerking tussen de plaatselijke welzijnsorganisaties en het ocmw en/of stadsbestuur. Het nemen en coördineren van initiatieven op het vlak van gezondheid en welzijn staat ook als taak op hun lijstje.

- CAW: Het Centrum Algemeen Welzijn is een algemeen onthaal waar je met even welke vraag terecht kunt. Ze luisteren naar je vraag, zetten samen met jou alles op een rijtje en geven info of advies, kortdurende hulp of leiden je naar de meest geschikte hulpverlening.

- CLB: Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding die bijdraagt tot het welbevinden en de optimale ontwikkeling van de leerlingen door informatie, hulp en begeleiding te bieden.

- Kind en gezin: is een agentschap van de Vlaamse overheid en heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

LUNA:
- Expoo: expertisecentrum voor opvoedingsondersteuning.

- kind en gezin: Wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.

- Opvoedingswinkel regio Brugge:Bieden een luisterend oor, helpen je vraag wat verduidelijken, zoeken samen met jou naar meer informatie, geven tips, …

- Stad Kortrijk - OCMW Kortrijk - Directie Welzijn - Drugpreventie: Iedereen heeft recht op maatschappelijk dienstverlening om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

- vereniging SPOOR Brugge: De vereniging wil, in samenwerking met de welzijn- en onderwijssector, zijn steentje bijdragen om kinderen en jongeren maximale kansen te geven bij hun ontwikkeling.

LAURA:
- Kind en gezin- spreekuur: Het spreekuur opvoedingsondersteuning is een kortdurende individuele ondersteuning waar ouders met specifieke opvoedingsvragen terecht kunnen. Een medewerker van Kind en Gezin, geschoold in het voeren van pedagogische adviesgesprekken, staat voor hen klaar. Het gaat meestal over koppigheid, driftbuien, slapen, eten, huilen en zindelijkheid. De medewerker vertrekt vanuit het positieve in elk gezin en richt zich op de actuele situatie van ouders en kinderen.

- OCMW Dessel: dienst opvoedingsondersteuning : Een vrijblijvend en laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders die met opvoedingsvragen geconfronteerd worden. Je kan er terecht voor informatie, advies, persoonlijke ondersteuning of begeleiding. Dit is voor ouders met kinderen van alle leeftijden.

-DBC-openluchtopvoeding- meerderjarigen: DBC staat voor Diensten -en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding. De organisatie biedt een waaier aan ondersteuning aan volwassenen. En dit zowel rechtstreeks als niet-rechtstreeks toegankelijk. Die begeleiding kan op verschillende manieren gebeuren: ambulant, mobiel of residentieel, en alle mogelijke combinaties daartussen.

CHIARA:
- Opvoedingswinkel regio Brugge: Wij bieden een opvoedingsondersteund gesprek. We beschikken daarnaast over een reeks flyers en folders over de meest opvoedingsgerelateerde vragen.

- Ouders Steunen in Opvoeden: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO) is een project opvoedingsondersteuning.

- Werken Glorieux - Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning: Glorieux biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (of in het basisonderwijs).

JULIE:
-Centrum voor Jeugd en Gezin: biedt hulp bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid (CJG). Elke gemeente heeft een CJG. De informatie en begeleiding van het CJG is gratis voor iedereen.

-De jeugd en gezinsbeschermers: beschermen kinderen in moeilijkheden en werken aan de versterking van de kwaliteiten van het gezin. Zij zetten zich ervoor in dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een door de overheid georganiseerde instelling.

-Huis van het kind: hier kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien.

-Kind en Gezin: een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

HENRI:
- Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met o.a. kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, en workshops.

- Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

YASMINE:
- Vluchtelingenwerk vlaanderen is gespecialiseerd in heel wat thema’s wat omtrent asiel. Met deze expertise zetten we druk op het beleid, ondersteunen we iedereen die werkt met vluchtelingen en vangen we asielzoekers op. Ook helpt het ons te werken rond terugkeer als dat nodig is. En op te komen voor jonge vluchtelingen.

- Fedasil: federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.

- Minderhedenforum feniks. Feniks vzw is multicultureel, groepeert een grote verscheidenheid aan afdelingen over heel het territorium van Vlaanderen en Brussel. De samenwerking tussen al deze afdelingen van diverse culturen, origine en historische achtergronden vormt een grote uitdaging, maar levert tegelijkertijd een grote inhoudelijke en organisatorische meerwaarde op.

- Wereldkleur interculturele workshops. Ze zijn een team van bontgekleurde mannen en vrouwen. We hebben onze ervaringen, onze competenties en onze achtergrond uit ons land meegebracht en die hier – dankzij een gespecialiseerd vormingsprogramma – aangescherpt en op maat van Vlaamse scholen en organisaties uitgewerkt, speciaal voor jullie. We kunnen boeiend vertellen en vlot Nederlands spreken, we wekken je interesse op met unieke activiteiten, verhalen en workshops en we werken op een kwaliteitsvolle manier aan een positieve en actieve invulling van interculturele dialoog en wederzijdse beeldvorming.