Bronnenlijst

Hier kunt u de gebruikte bronnen vinden.

Anderstalige bronnen

Allah Kishani Farahani, E. Salehi, A. (2013). Development Model of Islamic Citizenship Education. Elsevier, 89, 64-68. (Chiara Debacker)
D’Aiglepierrea, R. Bauer, A. (2018). The choice of Arab-Islamic education in sub-Saharan Africa: Findings from a comparative study. Elsevier, 62, 47-61. (Chiara Debacker)
De Haene, L. (2018). Working with refugee children in educational practices. Kind en adolescent, 39, 127-142 (Henri Boone)
Dufner, U. islam ist nicht gleich islam. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (Luna Decoene)
Hahn, C. (2018). Fianziering van Start-up-Unternehmen. (ED). (Julie Dujardin)
Hajisoteriou, C; Angelides,P. (2016). The globalization of intercultural education. London: Palgrave Macmillan. (Silke)
Harris, T. (2019). Start-up. (Julie Dujardin)
Kohne, A; Ringleb, S; Yucel, C. (2015). Bring your own Device. (Julie Dujardin)
Marginson, S., Erlenawati S. (2012). Ideas for Intercultural Education. New York : Palgrave Macmillan. (Silke)
Marin Guzman, Roberto. (2010). Algunas reflexiones en torno a la vigencia y actualidad de la obra del arabista espanol Miguel Asin Palacios (1871-1944). El caso de Dante y el Islam.(Report). Kanina, 34(2), 203. (Luna Decoene)
Mattei, P. aguilar, A. (2013). secular institutions, islam and education policy. Londen: palgrave macmillan. (Luna Decoene)
Prevoo,M. (2018). Parenting and globalization in western countries. Tamis le Monda, 39, 113-126. (Henri Boone)
Vermeer ,P. (2009). Denominational schools and the (religious) socialization of youths. British journal of religious education, 31, 201-211 (Henri Boone)
Waghid, Y. (2010). Islamic Education. Elsevier, 69-73. (Chiara Debacker)
Warnaby, G; Shi; C. (2018). Pop-up Retailing. (Julie Dujardin)

Artikels uit VAKtijdschriften

Benziane M. (2013). Tips in omgaan met kinderen uit verschillende culturen. Lichamelijke opvoeding ,101, p9-11 (Henri Boone)
Cuyvers, G., Van Robaeys, B., & Van der Haar, M. (2008). Diversiteit. Alert : Voor Sociaal Werk En Politiek, Jrg. 34 nr. 1, 19-46. (Silke Decap)
De Vries, A. (2000). Geldigheid van menselijke behoeften: andere culturen. De wereld van het jonge kind : vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen, 27 (6),178-180. Geraadpleegd via http://limo.libis.be (Chiara Debacker)
De Winter, M (2000).Beter maatschappelijk opvoeden. Stichting Het Haagsche Genootschap. (Julie Dujardin)
Dumasy, E. (2006). Naar een moderne islamitische pedagogiek. Pedagogiek in praktijk magazine, 12 (34), 40-43. Geraadpleegd via http://limo.libis.be (Chiara Debacker)
Dumasy, E. (2006). Naar een moderne islamitische pedagogiek. Pedagogiek in praktijk magazine, 12 (34), 40-43. (Julie Dujardin).
Frank J., Platvoet S. (2013). Omgaan met mensen uit verschillende culturen. Lichamelijke opvoeding , 101, p6-8 (Henri Boone)
Helm, P. (2018). Een kind met een kind. Kind & Adolescent praktijk., 17, 16-21
Intercultureel opvoeden 7 De Wolf, B. (2001). Kinderwereldatelier: intercultureel opvoeden is het fundament, mondiale vorming is het noodzakelijk compartiment. Katholieke schoolgids, 2, 24-27. (Silke Decap)
Opvoedingsmagazine, 33, 30-45. (Julie Dujardin)
Tupan-Wenno, M. (2006). Kiezen voor diversiteit is kiezen voor vernieuwing. Delta : Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 3(11) ,7-12. (Silke Decap)
Van Verseveld M. (2013). Migranten ouders:Nieuwe opvoedings strategieën in de Nederlandse samenleving. Pedagogiek in praktijk , 74, 30-33 (Henri Boone)
Van Verseveld, M. (2013). Migrantenouders: nieuwe opvoedstrategieën in de Nederlandse samenleving. Pedagogiek in praktijk magazine, 19 (74), 30-33. Geraadpleegd via http://limo.libis.be (Chiara Debacker)

Boeken

Anderson, E. (1999). The code of the street. Decency, violence and the andragogie. Baarn: Ambo. (Henri Boone)
Atchoarena, D. Gasperini, L. (2003). Education for rural development: towards new policy responses. Paris: Unesco. (Chiara Debacker)
Balter, L. Tamis-Lemonda S, C. (2005). Child Psychology: A Handbook of Contemporary Issues. 2de Edition. Psychology Press. (Chiara Debacker)
Berding, J. (1999). De participatie-pedagogiek van John Dewey. Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam: DWSO-press. (Henri Boone)
Bil,M. & P.de (2007).Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie. Soest: Nelissen. (Laura Dhaene)
Bracke,D. (2006). Henna op je huid. Den Bosch: Malmberg (Henri Boone)
Bron 5: Dekker, H. (1999). Citizenschip conceptions and competencies in the subject matter ‘society’ in the dutch schools. In J. Torney-Purta et al. (1999), Civics education across countries: Twenty -four National case studies from the Iea Civic Education Project (p437-462) Delft:Eburon (Henri Boone)
Burchardt, M. (2015). After integration: Islam, conviviality and contentious politics in Europe (Islam und Politik). Wiesbaden: Springer VS. (Luna Decoene)
Christos; Ollivier, Reina (2012) Droomouders. Averbode. (Julie Dujardin)
Clycq, N. (2009). Van keukentafel tot “God”: Belgische, Italiaanse en Marokkaanse ouders over identiteit en opvoeding. Antwerpen:Garant. (Henri Boone)
Colpaert, M. (2007). Tot waar beide zeeën samenkomen: verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden. Brussel: Canon: Cultureel Ministerie van Onderwijs en Vorming. (Julie Dujardin)
Colpaert,M. (2007). Tot waar de beide zeeën samenkomen: verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden. Brussel: Canon.(Laura Dhaene)
Colpaert, M. (2007). Tot waar de beide zeeën samenkomen: Verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden. Brussel: Canon, Cultuurcel Ministerie van Onderwijs en Vorming. (Silke)
Covey, S. (2005) Zeven eigenschappen die jou succesvol maken. Amsterdam: Business Contact.(Laura Dhaene)
De Bruychere, P; Smits B. (2008) Is het nu Generatie X, Y of Einstein?: FAQ voor leraren, opvoeders en ouders. Mechelen: Plantyn (handboek) (Julie Dujardin)
De Graaff, F., & Van Keulen, Anke. (1993).// Intercultureel opvoeden. Utrecht: SWP.(Silke)
de Haan, M.J.; de Winter, M.; Koeman, M; Hofland, A.; Verseveld, M.D.A. (2013). //Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk
. Utrecht: University Repository.(Laura Dhaene)
Dervin, F; Gross, Z. (2016). Intercultural Competence in Education. London: Palgrave Macmillan.(Laura Dhaene)
Dewey,J. (1923) Democracy and education. An introduction to the philosophy of Education. New York: Macmillan. (Henri Boone)
Dirksen, G. & Moller, H. (2011). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam: SWP.(Laura Dhaene)
Freeman, M. (2014). Miko en Kiko alles hetzelfde. Hasselt: Clavis. (Julie Dujardin)
Furman,B. (2007). Kids’ Skills. Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen. Soest: Nelissen.(Laura Dhaene)
Gijsens, K. (2007). Opvoeding en emigratie. Opvoedingsbekommernissen van Vlaamse gezinnen in het buitenland : onderzoek bij Vlaamse geëmigreerden en expats. Leuven : K.U.Leuven. Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen. (Chiara Debacker)
Giuliana, F. (2018). Intercultural Communication. Cham: Palgrave Macmillan.(Laura Dhaene)
Guéhenno, J.M. (1993). La fin de la démocratie. Paris:Flammarion. (Henri Boone)
Gutmann, A.& Thompson, D.(1996). Democracy and disagreement. Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press. (Henri Boone)
Hermans, P. (2006). Allochtone jongeren in het onderwijs: een multidisciplinair perspectief. Antwerpen: Garant.(Laura Dhaene)
Jutten, J. (2008). Ont-moeten, boeiend onderwijs in een lerende school. Shinnen: Natuurlijk leren.(Laura Dhaene)
Kessel & Siegel (1983) The child and other cultural Intentions, New York: Praeger. (Henri Boone)
Levinson, M.(1999). Liberalism,Pluralism and political education:paradox or paradigm ? Oxford review of education, 25(1&2), 39-58 (Henri Boone)
Lunde, P. (2002). Het verhaal van de Islam. Antwerpen: House of books. (Luna Decoene)
Luycx, C. (2013). Opvoeden met Stephen Coveys zeven eigenschappen. Amsterdam: Business Contact. (Laura Dhaene)
Marzano, R.J. & Heflebower, T. (2012) Klaar voor de 21 e eeuw, vaardigheden voor een veranderde wereld. Vlissingen: Bazalt. (Laura Dhaene)
Puka, B.(2000). Inclusive Moral Education: A Critique And Integration of Competing Approaches. Education and civil society (p58-95). New Haven: Yale University Press.(Henri Boone)
Reumers, J. (2014). Hoe doen leraars dat?: (en wat kan ik daar als ouder van leren?) : Met 1000 praktische tips. Leuven: Van Halewyck. (Silke)
Ricour, H. (2000). Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving. Leuven: Davidsfonds.(Laura Dhaene)
Roebben, B. (2001). Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving. Leuven: Davidsfonds.(Laura Dhaene)
Tamis-Lemonda S, C. (2013). Gender Roles in Immigrant Families (Advances in Immigrant Family Research). Springer. (Chiara Debacker)
Tamis-Lemonda S, C. Bruce, D. (2005). The Development of Social Cognition and Communication. 1st Edition. Psychology Press. (Chiara Debacker)
Van Ijzendoorn,R. (2008). Opvoeding over de grens: gehechtheid, trauma en veerkracht. Amsterdam Boom academics (Henri Boone)
Van Mierlo, C. (1966). Opvoeding en onderwijs in ontwikkelingslanden. Maastricht: Uitgever onbekend. (Chiara Debacker)
Wessels, A. (2002). Islam verhalenderwijs. Amsterdam: Nieuwezijds. (Luna Decoene)
White, P. (1999). Political education in the early years: the place of civic virtues. Oxford review of education, 25 (1&2) 59-69 (Henri Boone)

Bijdragen van auteurs aan verzamelwerken

Barnett W.S. (1998). Early Care and Education for Children in Poverty: Promises, Programs, and education for childeren in proverty. New york. (Silke Decap)

Bucx, F; van den Broek, A; Kleijnen, E; Abbassi, H & de Haan, M. (2015). De opvoedingspraktijk: doelen, beleving en strategieën van ouders. In Bucx, F; van den Broek, A; Kleijnen, E; Abbassi, H & de Haan, M (red.), Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen (pp. 39-55). Utrecht: Universiteit Utrecht. (Laura Dhaene)

Colpin, H. (1996). Opvoeden na medisch begeleide bevruchting. Leuven: universitaire pers. (Silke Decap)

Luycx, C. (2013). Opvoeden in de huidige maatschappij. In C., Luycx (red.) , Opvoeden met Stephen Coveys zeven eigenschappen (pp.37-47). Amsterdam: Business. (Laura Dhaene)

Tijdschriftartikels

Anderson, R.E., Hussain, S.B., Wilson, M.N., Shaw, D.S., Dishion, T. J., & Williams, J.L. (2015). Pathways to pain: racial discrimination and relations between parental functioning and child psychosocial well-being. Journal of Black Psychology, 41(6), 491–512. (Julie Dujardin)
Bakermans-Kranenburg, M. J., IJzendoorn, M.H. van, & Kroonenberg, P.M. (2004). Differences in attachment security between African-American and white children: ethnicity or socio-economic status? Infant Behavior and Development, 27(3), 417–433. (Julie Dujardin)
Baumrind, D. (1968). Authoritarian vs. authoritative parental control. Adolescence, 3(11), 255. (Julie Dujardin)
Bircan, B. (2008). Kleurrijk opvoeden: vormingen rond intercultureel opvoeden [eindwerk]. Heverlee: Sociale hogeschool Heverlee. (Laura Dhaene)
Cuyvers, G., Van Robaeys, B., & Van der Haar, M. (2008). Diversiteit. Alert : Voor Sociaal Werk En Politiek, Jrg. 34 nr. 1, 19-46. (Silke)
Daria, S. (2011). Is het mogelijk om in een islamitische cultuur via sport te werken aan beweging- en persoonsdoelen[eindwerk]. Kempen: Katholieke Hogeschool Kempen. (Laura Dhaene)
De Ley, H. (1999). De Islam: Thuis in Vlaanderen? Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel Tijdschrift., 367-374. (Luna Decoene)
De Wolf, B. (2001). Kinderwereldatelier: intercultureel opvoeden is het fundament, mondiale vorming is het noodzakelijk compartiment. Katholieke schoolgids, 2, 24-27. (Laura Dhaene)
Den Berg, G. (2010). Interventies houden geen rekening met culturele verschillen. Jeugd en Co., 4,8-17(Henri Boone)
Ghaly, M. (2007). Islam en handicap: Praktijkthema's en islamitische ethische opvattingen. Tijdschrift Voor Gezondheidszorg & Ethiek., In: Tijdschrift voor gezondheidszorg & ethiek., Jrg. 17 (2007) nr. 2, p. 40-45. (Luna Decoene)
Helm, P. (2018). Een kind met een kind. Kind & Adolescent praktijk., 17, 16-21(Henri Boone)
Intercultureel opvoeden 7 De Wolf, B. (2001). Kinderwereldatelier: intercultureel opvoeden is het fundament, mondiale vorming is het noodzakelijk compartiment. Katholieke schoolgids, 2, 24-27. (Silke)
Leezenberg, M, Steunebrink, G, & Kanie, M. (2006). Islam & verlichting. Wijsgerig Perspectief Op Maatschappij En Wetenschap., In: Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap., 46(2006)4, p. 7-49. (Luna Decoene)
Leman, J. (2006). Intercultureel burgerschap in de klas. School- en klaspraktijk, 190, 24-28. (Laura Dhaene)
Starremans, S. (2017). Wijkteams bereiken migrantengezinnen onvoldoende. Jeugd en Co., 11, 7-7. (Henri Boone)
Talanciogu, G. (2009). Intercultureel opvoeden: vormingen vormen voor Turkse ouders [eindwerk]. Heverlee: Sociale hogeschool Heverlee. (Laura Dhaene)
Tupan-Wenno, M. (2006). Kiezen voor diversiteit is kiezen voor vernieuwing. Delta : Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 3(11) ,7-12. (Silke)
Van Crombrugge, H. (2009). Opvoeden met de Koran. Pedagogiek in praktijk magazine, 47, 8-12. (Laura Dhaene)
Van Crombrugge, H. (2017). Opvoeden met de Koran: inleiding in de islamitische pedagogiek [presentatie]. Gent: Guislain Vormingscentrum. (Laura Dhaene)

Films en video's

Borgerhoff & Lamberigts. (Prod.) & Van Splunteren, B. (Reg.). (2014). Het voordeel van de twijfel [filosofie-reeks]. België: Borgerhoff & Lamberigts. (Chiara Debacker)

Celerier S., Rousselet P. (Prod.) & Gélin, H. (Reg.). (2016). Demain tout commence [film]. Frankrijk: Independent Films. (Chiara Debacker)

X (Prod.) & Balmès, T. (Reg.). (2011). Babies [film]. Frankrijk: Pias. (Chiara Debacker)

De wereld van de Islam; de Moorse cultuur in Spanje. (n.d.). S.l: BRTN. (Luna Decoene)

In het spoor van de wereldgodsdiensten: Dvd 7 : Islam 1 & 2. (n.d.). S.l: KRO. (Luna Decoene)
Har Tortike(Reg.) (2015). Opvoeding en cultuurverschillen in een instelling. [video]. Antwerpen (Silke)
In het spoor van de wereldgodsdiensten: Dvd 7 : Islam 1 & 2. (n.d.). S.l: KRO. (Julie Dujardin)
Koning Boudewijnstichting. $$QKoning Boudewijnstichting. (n.d.). Grijp je kans ! Waarom allochtonen voor onderwijs kiezen. (Silke)
Nederland 2. (2013). De kunst van het opvoeden[film]. Hilversum: Nederland 2. (Silke)
Van Rees, S. (1996) Babies in de bin-nenstad: lichaamstaalvideo (video) Thorn: stichting lichaamstaal (Henri Boone)

VRT. Canvas $$QVRT. Canvas. (2011). Allah, vrouwen en de bank (Panorama). Brussel: VRT. Canvas. (Luna Decoene)

Cd-rom/ DVD
Colpaert, C. (2007).Tot waar de beide zeeën samenkomen: verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden [DVD]. België: Lannoo. (Laura Dhaene)

Verelst, G. (2007). Childcare: ouders over opvoeden, werk en kinderopvang [DVD]. België: Equal. (Laura Dhaene)

VRT Canvas (Prod.) & Van Brabant, S. (Red.). (2015). Het voordeel van de twijfel [DVD]. België: VRT Canvas. (Laura Dhaene)

Eindwerken

Aerts, C. Broeckx, L. Van Ostade, E. (2014) Een koffer met een werelds verhaal: Mondiale vorming in de kleuterklas vanuit Tanzania. (Bachelorproef). Bachelor in de het onderwijs: Kleuteronderwijs. (Henri Boone)
Aerts, C. Broeckx, L. Van Ostade, E. (2014). Een koffer met een werelds verhaal: Mondiale vorming in de kleuterklas vanuit Tanzania [bachelorproef]. Turnhout : Katholieke Hogeschool Kempen. (Chiara Debacker)
Aerts, C. Broeckx, L. Van Ostade, E. Vosselaar (2014). Een koffer met een werleds verhaal: Mondiale vorming in de kleuterklas vanuit Tanzania Thomas More: Kempen. (Julie Dujardin)
Bircan, B. (2008). Kleurrijk opvoeden: vormingen rond intercultureel opvoeden [eindwerk]. Heverlee: Sociale hogeschool Heverlee. (Laura Dhaene)
Casier, E. (2008). De islam: Een wereldgodsdienst van dichtbij.Torhout: KATHO-departement ReNo. (Luna Decoene)
Coosemans, P. (2012). Atletiek: De 800 meter: Toepassing voor training en lichamelijke opvoeding. [eindwerk]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven. (Silke)
Daria, S. (2011). Is het mogelijk om in een islamitische cultuur via sport te werken aan beweging- en persoonsdoelen[eindwerk]. Kempen: Katholieke Hogeschool Kempen. (Laura Dhaene)
Eykens, S. (2013). Voedingsgewoonten van het jodendom, de islam en oosterse godsdiensten. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven. (Luna Decoene)
Leenaerts, I. (2010). Ook anders bewegen !: Stimuleren van bewegen in ontwikkelingslanden met weinig en alternatieve materialen. [eindwerk]. Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen. (Silke)
Ringoet, B. (2006) 2de graad secundair onderwijs. (Bachelorproef). Katholieke hogeschool Leuven. Departement lerarenopleiding.(Henri Boone)
Sahadi, D. (2011) Is het mogelijk om in een islamitische cultuur via sport te werken aan beweging - en persoonsdoelen? (Bachelorproef). Turnhout: katholieke hogeschool Kempen departement lerarenopleiding. (Henri Boone)
Sahadi, D. (2011). Is het mogelijk om in een Islamitische cultuur via sport te werken aan beweging- en persoonsdoelen? Turnhout: Katholieke Hogeschool: Kempen. (Julie Dujardin)
Talanciogu, G. (2009). Intercultureel opvoeden: vormingen vormen voor Turkse ouders [eindwerk]. Heverlee: Sociale hogeschool Heverlee. (Laura Dhaene)
Van De Goor, M. (2003). Ethiek voor jonge mensen en hun opvoeders: de visie van Fernande Savater Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven: Department Lerarenopleiding. (Julie Dujardin)
Vande Voorde, K. (2014). Wat is opvoeden en welke ontwikkelingen zijn hierbij belangrijk?: De ouders zijn de stenen, de kinderen het cement. [eindwerk]. Geel: Thomas More Kempen. (Silke)
Van Eygen, L. (2014). Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.: Positieve bekrachtiging: een grondvoorwaarde in de opvoeding van elk kind [bachelorproef]. Geel: Thomas More Kempen. (Chiara Debacker)
Vandenberghe, B. (2005). Woman and Islam. Torhout: KATHO-departement ReNo. (Luna Decoene)

Online documenten
Blanckaert, A. (13 december 2018). Te weinig samen aan tafel. ManOeuvre. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be (Laura Dhaene)
Boulaouali, T. (2018). Niet het vasten maar gebrek aan discipline is het probleem. Moslimkrant. Geraadpleegd via http://demoslimkrant.nl/ (Laura Dhaene)
Boulaouali, T. (2018). Niet het vasten maar gebrek aan discipline is het probleem. Moslimkrant. (Julie Dujardin)
Buisman,A. (2005). Opvoeding in en door sport?, pedagogiek volume 24 p310-323( Henri Boone)
Blom, M, & van der Laan, A.M. (2007). Monitor Jeugd. (Julie Dujardin)
Casagrande, L. (2018, september woensdag). Scholen in buitengewoon onderwijs groeien weer ondanks M-decreet. Het belang van Limburg, p. O. (Silke)
De Wever,B. Bervoet, D. (2018). ‘radicalen’ achter moslimschool krijgen subsidies, 8. (Luna Decoene)
De Winter, M (2000).Beter maatschappelijk opvoeden. Stichting Het Haagsche Genootschap. (Henri Boone)
Eldering, L. (2006). Eldering, Cultuur en opvoeding. Lemniscaat Rotterdam (Henri Boone)
Jeugdraad Ardooie & Gemeente Ardooie. (19 December 2018). Samen studeren in’t Hofland. Het Laatste Nieuws. (Silke)
Kempen, L. (17 november 2018). Een klap voor wie niet wil luisteren. Doorbraak.be, 1. (Chiara Debacker)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (2007). Factsheet voortijdig schoolverlaten. (Julie Dujardin)
Vanacker, S. ( 13 december 2018). Nieuwe middelbare Freinetschool zal ‘Park Uniek’ gaan heten. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be (Laura Dhaene)
Willems, W. (13 december 2018). Moeten jou kinderen eten wat de pot schaft? Radio 1 Belgium. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be (Laura Dhaene)
Willems, W. (13 december 2018). Moeten jou kinderen eten wat de pot schaft? Radio 1 Belgium. (Silke)
X. (30 november 2018). Frankrijk verbiedt pedagogische tik. De Morgen, 1. (Chiara Debacker)
X. (5 mei 2018). Tweehonderd leerlingen ontdekken andere culturen. Hln, 1. (Chiara Debacker)

onderzoekliteratuur

Alsulaiman, A. (2006). Islam en geweld. GEWELDig, 247-251. (Luna Decoene)
Alsulaiman, A. (2011-04). Islam en opvoeding in diversiteit [presentatie]. UCCIA: Universiteit Antwerpen, België. (Chiara Debacker)
Catteeuw, K; Van Crombrugge,H (2003). Een wereld van verschil. Psychologen en pedagogen in een multiculturele samenleving. Garant: Leuven. (Henri Boone)
Ekker, J.P. (2018). Spelen met de hele buurt. Het Parool: pagina 27. (Julie Dujardin)
Huysegems F. (2018). Technologie maakt van ons andere mensen. Trends: pagina 96. (Julie Dujardin)
Leman, Johan, Renaerts, Monique, Van den Bulck, Dirk, & Boulif, Mohamed. (1992). De integratie van de islam in België anno 1993 (Vol. 1992). Cultuur en Migratie; Brussels. (Luna Decoene)
Mostaert, C. (2012). Meertalige ontwikkeling: verloop, misvattingen en diagnostiek van taalstoornissen. KU Leuven. (Chiara Debacker)
Moyaert, Marianne, & Kevers, Paul. (2008). Islam antichristelijk? In Wanneer alteriteit realiteit wordt. Christendom en islam, Bijbel en Koran (Nikè-reeks, 55) (pp. 65-79). Acco; Leuven - Voorburg. (Luna Decoene)
Uytterhoeven, T. (2013). Bijdrage aan panelgesprek: Zijn wij ons brein? Een debat over mensbeelden en ethiek in de neurowetenschappelijke benadering van leren en onderwijzen. (Silke Decap)
Van Brabandt, Stefaan, & Van Splunteren, Bram. (2015). Het voordeel van de twijfel: Voeden we onze kinderen op tot idioten (Vol. 1). VRT - Canvas. (Silke Decap)
Van Crombrugge, H. (2018-11). Islamitische opvoeding en Rooms-Katholieke Godsdienstonderwijs [presentatie]. Antwerpen: Karel de Grote Hogeschool. (Chiara Debacker)
Van Raemdonck J. (2017). Absurditeit van Urbanus palmt stripmuseum in. Het Laatste Nieuws. (Julie Dujardin)
Vanneuville F. (2018). De stad als klooster. Tertio. Pagina 12. (Julie Dujardin)
Verhack, I. (1992). De huidige inzet van esthetische en ethische opvoeding. Cultuur in Onderwijs En Maatschappij, 17, 17-30. (Silke Decap)

Statistieken

Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers [Dataset]. (2005). Geraadpleegd op 8 december 2018, van https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Cijfers_Culturelediversiteit.pdf (Chiara Debacker)
Kind en gezin. (2017) Lokale cijfers gezondheid. Geraadpleegd op datum (14/12/2018), op url https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/lokale-cijfers-gezondheid/default.jsp (Luna Decoene)
Kind en gezin. (2017) Lokale cijfers nationaliteit en taal moeder-kind. geraadpleegd op datum (14/12/2018), op url
Kinderen naar andere nationaliteiten (Dataset). Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://www.kindengezin.be/img/Kind-in-Vlaanderen-2017.pdf (Silke Decap)
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/ (Luna Decoene)
Nederlands Jeugd Instituut. (2009) Culturele diversiteit: feiten en cijfers. (Julie Dujardin)
Nijs, J (22 september 2015).Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via https://www.nieuwsblad.be (Laura Dhaene)
Statistiekvlaanderen (2017). Vreemde bevolking - totaal en nationaliteit. Geraadpleegd op: https://www.statistiekvlaanderen.be/statistiek-inburgering-en-integratie (Henri Boone)