Basisteksten

Gelieve hier allemaal de bronvermelding zie Stap 2.1 te noteren

Chiara: Prevoo, M., Tamis-LeMonda, C. (2018). Opvoeding en globalisering in westerse landen. Kind en adolescent, 39(2), 113-126.

Luna: Deković ,M., Meijer,A., De Vrijer, L., Wissink, I. (2014). Slaapgedrag van adolescenten in relatie tot opvoeding en gedragsproblemen en drie etnische groepen. Kind & adolescent,volume 35, 37-52

Laura:
Luycx, C. (2013). Opvoeden in de huidige maatschappij. In C., Luycx (red.), Opvoeden met Stephen Coveys zeven eigenschappen (pp.37-47). Amsterdam: Business.

Julie: Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers. Nederlands-Jeugd instituut (2009)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License